• Konferens mötesmodeller Lidingö
 • Konferens mötesmodeller Lidingö
 • Konferens mötesmodeller Lidingö
 • Konferens mötesmodeller Lidingö
 • Konferens mötesmodeller Lidingö
 • Konferens mötesmodeller Lidingö
 • Konferens mötesmodeller Lidingö

Boka

Rum

Modeller för framgångsrika möten

Överallt talar människor om att de behöver mötas mer. Samtidigt klagar allt fler över alla timmar de tvingas sitta av på konferenser som de upplever som meningslösa. 

Vissa experimenterar friskt kring mötets och konferensens former. Mellan varven provar de att ha konferenser utan agenda och utan mötesledare. Eller så får konferensdeltagarna klättra i berg, gå på glödande kol eller meditera. Det är en utmaning att nå fram till maximalt effektiva och kreativa möten, men det finns beprövade metoder som hjälper, däribland flera mötesmodeller som passar många typer av konferenser.

Främjandemodellen

Denna modell används för att uppnå effektiv och konstruktiv utveckling eller när något behöver förankras hos konferensdeltagarna. Främjandemodellen frigör enorma mängder konstruktiv energi jämfört med om man börjar i andra änden, problemet. Meningslösa diskussioner undviks, till exempel blir det ointressant att veta vem som orsakat problemet. 

Forskning visar att vi har tillgång till 25 procent mer av vår hjärnkapacitet när vi utgår ifrån vad som är möjligt. Utgår man ifrån problemet så blockeras en fjärdedel av hjärnan av allt elände vi upplever idag. I främjandemodellen startar vi aldrig i hur det är idag och vi startar aldrig i ett problem. Processen startar alltid med frågan:

1) Hur ser det ut när det är som bäst?

Den frågan diskuterar vi, och vi diskuterar den grundligt. Diskussionen avslutas först när vi är helt säkra på att vi har ett gemensamt önskat läge.

Då diskuterar vi:

2) Hur ser det ut idag?

Den diskussionen kan ofta hållas kort, eftersom dagsläget är ointressant när vi vet det önskade läget. Ibland blir det bara: Kan vi vara överens om att det som är idag behöver utvecklas? Bra! Då lämnar vi det och går vidare:

3) Vad måste vi alltså göra för att det ska bli ”när det är som bäst”?

Här börjar arbetet med att ta fram en handlingsplan för att förflytta sig från dagsläget till det önskade läget. Handlingsplanen skrivs ner och innefattar aktiviteter, ansvarig samt en tidsplan.

Walk & Talk

Vill du generera idéer, utveckla en fråga och samtidigt ge energi till konferensdeltagarna? Då föreslår vi att ni använder er av den kreativa och effektiva mötesmodellen Walk & Talk. Den är lika enkel som genial. Tänk på att:

 • Bestäm tema för er Walk & Talk – vilken fråga eller vilket ämne ska diskuteras?

 • Låt sedan deltagarna diskutera och arbeta fram idéer och förslag under sin promenad

 • Varje grupp sammanställer vad de kommit fram till

 • Skapa en ”marknadsplats” för vad samtliga grupper kommit fram till

 • Enas om de viktigaste idéerna

 • Ta beslut om vad som ska göras och av vem. En annan fördel är att konferensdeltagarna får extra kraft genom att komma ut i naturen, röra på sig och få frisk luft.

Laget runt

Mötesmodellen Laget runt lägger grunden till en bra dialog. Alla kommer till tals vilket är det mest verksamma sättet att inleda samvaron i en grupp. En första provrunda underlättar för de som har svårt att tala i grupper. Har man sagt något i början är det mycket lättare att begära ordet senare.

Laget runt passar i alla sammanhang och kan praktiseras flera gånger under en konferens. Mötesmodellen skapar lyhördhet hos konferensens deltagare och ger en god möteskultur, där man lyssnar på varandra med respekt för vad de andra har att säga. Under stora konferenser sker Laget runt vid varje bord. Eventuellt med en kort sammanfattning för hela gruppen om det behövs för processen.

Olika former av Laget runt:

 • Personlig runda: ”Idag har jag varit med om något ganska roligt…” ”Min familj består av…” ”Jag har precis köpt en liten båt, som…”

 • Förslagsrunda: ”Jag tycker att…” ”Mitt förslag är…” ”Jag hörde om ett företag som…”

 • Avslutningsrunda: ”Detta har jag lärt mig…” ”Det här tyckte jag var en bra grej…” ”Detta visste jag inte om innan…”

 • Uppskattningsrunda: Ge deltagaren till vänster beröm för något hon gjort eller sagt under konferensen.